Postdamer Platz… #potsdamerplatz #berli…

Postdamer Platz…
#potsdamerplatz #berlin #berlinstagram #bestofberlin (at Potsdamer Platz)