Postdamer Platz… #potsdamerplatz #berli…

Postdamer Platz… #potsdamerplatz #berlin #germany #hggs #s8 #galaxys8 (at Potsdamer Platz)